ในปัจจุบัน มีการทำสวนแนวตั้ง เกิดขึ้นมากมาย มีหลายรูปแบบ มีหลากหลายวิธี ให้ลูกค้าเลือกใช้  แต่ความหลากหลายเหล่านี้มาพร้อมความคลุมเคลือของการทำสวนแนวตั้ง (Green wall or Vertical Garden ) ด้วย  ทาง C7 จึงอยากเผยแพร่แนวคิดเรื่องสวนแนวตั้งให้ลูกค้าเข้าใจในสิ่งที่ลูกค้าสงสัยและถามเข้ามาตลอดว่า  ทำไมทำสวนแนวตั้ง แล้วอายุสั้น แล้วได้ยินมาว่าดูแลยาก  แล้วทำไมมันมีหลายแบบ  แล้วจริงๆมันควรเป็นอย่างไร

ทางบริษัทไม่สามารถไปตอบคำถามในความแตกต่างของคำนิยาม แต่สามารถเล่าให้ฟังถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้มาจากตวามคิดของผู้คิดค้นสวนแนวตั้งดังนี้
  • สวนแนวตั้ง คืออะไร ?  
ในความหมายตรงตัวของเราทั่วไป คือ สวนที่จัดขึ้นเป็นแนวตั้ง ไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ตาม เช่น ใ่ส่กระถางแขวน ใส่รางแขวน ใส่ถุงผ้าแขวน หรือไต่ตามลวดสลิงขึ้นไปในแบบไม้เลื้อย    แต่สิ่งที่เข้าใจนี้ไม่ใคร่ตรงกับความหมายแท้จริงของผู้คิดค้น Vertical Garden ในต่างประเทศเท่าไหร่นัก  เนื่องจากสวนแนวตั้งถูกคิดค้นบนพื้นฐานของการเลียนแบบธรรมชาติ  ที่ต้นไม้ขึ้นตามโขดหิน ขึ้นตามตัวอาคารบ้านเรือนที่เป็นอิฐ หรือขึ้นตามผิวของต้นไม้  ซึ่งหมายถึงหลักการใหญ่ๆคือ  1) อยู่ได้เป็นเวลานานด้วยตัวมันเอง  2) การดูแลไม่แตกต่างจาการปลูกต้นไม้บนดิน  ดังนั้นเราจะเลียนแบบธรรมชาติได้อย่างไรให้ใกล้เคียงที่สุด 
 
  • จุดเด่นของสวนแนวตั้ง (C7) ?
สวนแนวตั้งจริงๆ จุดเด่นคือ หาวิธีการมาปลูกต้นไม้ให้อยู่แนวตั้งแล้วใกล้เคียงกับการปลูกบนดินมากที่สุด  ซึ่งปัญหาหลักที่ต้องแก้ไข  นอกเหนือจากความรู้ทั่วไปด้านวิศวกรรมและพันธุ์พืช แล้วคือ  1) ต้นไม้จะอยู่ในแนวตั้งได้อย่างไร (Holder)  2)เนื่องจากวัสดุปลูก ดิน กาบมะพร้าว ใยปาล์ม มีอายุสั้นประมาณ 8 เดือน ทำอย่างไรให้มีอายุนานกว่านั้น (วัสดุปลูก)  3)ให้ปุ๋ยและน้ำอย่างไรให้ไม่กระทบกับพันธุ์พืช  4)เมื่อสวนแนวตั้งถูกเข้ามาอยู่ในบริเวณ สำนักงาน ที่พัก ห้างสรรพสินค้า การแก้ปัญหาใน 3 ข้อด้านบนต้องไม่ก่อให้เกิดความเลอะเทอะ สกปรก เฉอะแฉะ หรือสร้างความเสียหายให้กับสถานที่ มาดูรายละเอียดแต่ละข้อกันครับ
 
  • ต้นไม้อยู่ในแนวตั้งได้อย่างไร ?
          มีมากมายวิธีที่ทำให้เกิดการแขวนได้ ตั้งแต่กระถางพลาสติกแขวน  รางแขวน ถุงผ้าแขวน  แผงผ้า แม้ขวดน้ำพลาสติกรีไซเคิล  จุดแข็งที่สุดว่าวัสดุอะไร
          ที่สามารถปลูกพืชผสมได้หลากหลายชนิด หลากหลายขนาด ในพื้นที่เดียวกันโดยเห็นช่องว่างน้อยที่สุด เพราะในธรรมชาติต้นไม้ไม่ได้เกิดพร้อมกัน  
          ต้องมีต้นเล็ก ใหญ่  และต้องเผื่อการเติบโตด้วย อีกสิ่งที่สำคัญคือ เมื่อสวนแนวตั้งถูกนำมาประดิษฐ์ขึ้น มันต้องมีข้อดีกว่าธรรมชาติในแง่งานศิลป์ คือ
          มันควรง่ายและทำได้ดีในการปลูกต้นไม้ให้เป็บลวดลายสวยงาม ไม่ใช่เพียงแนวเส้นตรง หรือตารางสี่เหลี่ยม เป็นบล๊อกๆ สามารถแทรกและปล่อยช่อง
          ว่างได้อย่างอิสระ
  • วัสดุปลูกทดแทนดิน ในสวนแนวตั้ง ? 
หัวข้อนี้หนักหนาที่สุด เพราะหากทำให้ต้นไม้แขวนได้แล้วแต่ยังใช้ดิน กาบมะพร้าว เราก็ยังต้องประสบปัญหาการหมดอายุ ทำให้ต้องมีการเติมบ่อยๆเหมือนการปลูกในกระถางบนพื้น แต่นี่กระถางเราอยู่สูงหลายเมตร แล้วเราจะปีนไปใส่บ่อยๆเป็นพันๆช่องอย่างไร  ดังนั้นจึงต้องหาวัสดุอื่นที่มีอายุยืนมากๆและทำหน้าที่ทั้ง 7 อย่างแทนดิน (หาอ่านในหนังสือเกษตรดูน๊ะครับ ) มาปลูกสวนแนวตั้ง  ใยอะไรก็ได้แต่ต้องตอบโจทย์เรื่องอายุและหน้าที่ให้ได้  ซึ่ง C7 เราเรียกว่าผ้าห่มดิน (FELT) ซึ่งทำจากวัสดุหลายชั้น แต่ละชั้นจะทำหน้าที่ของมันตามหน้าที่ทั้ง 7 ของดิน  ความหนาของวัสดุและวิธีการซ้อนชั้นก็มีส่วนสำคัญมากๆ  เมื่อไม่มีการสลายตัวและทำหน้าที่แทนได้แล้ว ดังนั้นในการปลูกเราจึงควรเอาดินออกจากต้นไม้ก่อนปลูก หากยังใช้ดินอยู่ผ้าห่มดินนั้นก็กลายไปเป็นแค่ตัวแขวน (Holder) ไม่ใช่วัสดุปลูก   อันนี้ก็เป็นจุดสังเกตชัดๆข้อนึงให้ทราบได้ว่าต้นไม้จะอยู่ได้นานหรือไม่ ต้องดูแลมากหรือไม่
  • ให้ปุ๋ยและน้ำอย่างไร ในสวนแนวตั้ง ?
ในข้อนี้ เราเลือกระบบอัตโนมัติ มีลูกค้าหลายๆท่านมีความต้องการรดน้ำเอง หรือใส่ปุ๋ยเอง ถามว่าทำได้หรือไม่  ตอบว่าทำได้ครับ แต่แน่ใจได้อย่างไรว่าคนรดน้ำจะไม่ลืมรดน้ำ จะรดได้เข้าไปให้ชุ่มถึงชั้นในสุด จะรดแล้วไม่ไปถูกดอกไม้ทำให้ดอกเน่า  จะรดแล้วไม่ฉีดแรงจนต้นไม้ช้ำ  เปลืองน้ำมากว่าหรือเปล่า  และกระเด็นกระดอนไปเปียกเครื่องเรือนมากน้อยเพียงใด  การรดน้ำของ C7 น้ำ 80%-100%  จะไหลเงียบๆ โดยมีวัสดุปลูกเป็นตัวพาน้ำ  มีเพียง 0-10% ที่อาจไหลตามใบของไม้พันธ์ยาวๆออกมาเลอะบ้าง แต่น้อยกว่าวิธีอื่นๆอย่างมาก  ดังนั้นในส่วนนี้จึงขึ้นกับสภาพงานและการตัดสินใจของลูกค้า  ที่ทาง C7 แนะนำให้เป็นระบบอัตโนมัติ เพราะหากเราพลาด ต้นไม้ขาดน้ำตายหมด คงไม่คุ้มกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกข้อนึงที่จะกำหนดอายุต้นไม้และต้องดูแลมากหรือไม่
  • จะเอาเข้ามาใช้ในสำนักงาน อาคาร อย่างไร ?
คำตอบคือ ทำสามข้อข้างบนให้ถูกต้อง บางครั้งการแปลงวัสดุ การเปลี่ยนวิธีการ ย่อมทำให้ราคาถูกลงได้บ้าง แต่หากมองกันยาวๆแล้ว คงต้องใช้ดุลยพินิจของทางลูกค้าเป็นผู้ตัดสินใจครับ ต้นทุนในการรื้อสวนแนวตั้งเก่าออกแล้วทำใหม่ แพงกว่าการทำให้ถูกต้องครั้งเดียวนะครับ
 
  • สวนแนวตั้ง ดูแลยากไหม๊ ?
หากวิธีทำถูกต้องจริง ๆ  การดูแลสวนแนวตั้งก้อคล้ายกับการดูแลต้นไม้บนดิน คือมีเพียงต้องมีการตัดแต่งกิ่งใบ หากมีใบไม้ตายคาต้น หรือปล่อยให้พันธุ์ที่เป็นไม้ทิ้งโคนยาวเกินไป โคนก็จะโล้น ทำให้ดูไม่สวย  ควรตัดแต่งเดือนละ 1-2 เดือน/ครั้ง (ยกเว้นกรณีที่เรามีอุบัติเหตุใดๆ ให้น้้ำไม่ไหล ไฟดับไป ทำให้ต้นไม้ไม่ได้น้ำ ซึ่งทำให้ต้นไม้ตายต้องเปลี่ยนแน่ๆครับ)
  • สวนแนวตั้งบ้านเราต่างจากต่างประเทศไหม๊ ?
          ไม่ต่างกันหรอกครับในทางทฤษฎี เพียงแต่ขอให้เข้าใจหลักการ  ทำให้ได้ถูกต้องตามหลักการ และสรรหาวัสดุทดแทนที่มีการพิสูจน์แล้วว่าใช้งานได้ดีจริงเท่านั้น  
          ในทาง  ปฏิบัติก็ต่างกันในเรื่องการจูนตั้งค่าในระบบตามสภาพอากาศ และพันธุ์พืช ซึ่งต้องต่างกันอยู่แล้ว แต่สำหรับลูกค้าที่เคยสัมผัสต้นไม้มาบ้างจะทราบว่าการ
           เลือกไม้มาปลูกให้ถูกต้อง เป็นเรื่องที่ศึกษาง่ายมาก ขอให้วัสดุปลูกและ งานระบบถูกต้องก่อนแล้วกันครับ 
  • สวนแนวตั้งในที่มืดทำได้ไหม๊ ?
ได้ครับ  ถ้าแสงไม่น้อยกว่าข้อจำกัด 30% ความเข้มแสง สามารถหาพันธ์ุไม้บางอย่างได้  แต่หากมืดกว่านั้นต้องมีการติดตั้งหลอดไฟพิเศษ ที่มีช่วงค่า K และความเข้มที่ต้นไม้ต้องการครับ

 

 

 
 
 
 
 
Copyright by c7-ideas co.,ltd.
Engine by MAKEWEBEASY