Our Portfolio

บริษัทฯ รับทำสวนแนวตั้งต้นไม้จริง รวมระยะเวลามากว่า 10 ปี  มีผลงานกว่า 100 สถานที่  ให้ลูกค้าได้รับชม  ในช่วง 5 ปีหลังที่ผ่านมา บริษัทฯได้เริ่มทำสวนแนวตั้งต้นไม้ประดิษฐ์  คู่ขนานกันไป เพื่อเป็นทางเลือกให้ท่านลูกค้า ที่มีปัญหาของความไม่พร้อมในสถานที่ หรือสามารถทำผสมกันตามความเหมาะสมของสถานที่แต่ละจุดในโครงการเดียวกัน  รวมทั้งยังทำงานตกแต่งด้วยต้นไม้เทียมในลักษณะอื่นๆ นอกเหนือจากสวนแนวตั้ง ทั้งต้นไม้เทียมขนาดใหญ่ ต้นไม้เทียมพุ่ม กระถาง  ไม้เลื้ิอยซุ้ม ไม้แขวนเพดาน และอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า หากท่านลูกค้าสนใจ กรุณาติดต่อเข้ามาตามช่องทางต่างๆด้านบนของบริษัทฯ  ทางบริษัทฯยินดีรับใช้เป็นอย่างยิ่งครับ
image

สวนแนวตั้ง ต้นไม้จริง

 

สวนแนวตั้ง ที่ใช้ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ในการออกแบบและเลือกวัสดุ เพื่อให้สามารถปลูกต้นไม้ให้ขึ้นไปในแนวดิ่ง โดยมีเป้าหมายว่าต้นไม้จะต้องอาศัยอยู่ และเจริญเติบโต บนวัสดุปลูกนั้นได้จริงๆเป็นระยะเวลานานหลายปี ตามอายุที่ต้นไม้นั้นควรเป็น โดยมีการดูแลตัดแต่ง  ไม่แตกต่างไปจากการปลูกไม้ในแนวระดับทั่วไป 

image
สวนแนวตั้ง ต้นไม้ประดิษฐ์

สวนแนวตั้ง ที่ทำขึ้นจากต้นไม้ประดิษฐ์  เนื่องจากลูกค้าในบางพื้นที่ มีข้อจำกัดในสถานที่ในการทำสวนแนวตั้งต้นไม้จริง  เช่น พื้นที่ไม่มีแสงแดดส่อง  ไม่มีระบบน้ำสำหรับรดต้นไม้  ไม่มีช่องทางนำน้ำใช้แล้วออกไปทิ้ง  หรือไม่ต้องการมีค่าใช้จ่ายในการดูแลต้นไม้  จึงทำให้บริษัทฯประยุกติ์ทำสวนแนวตั้งต้นไม้ประดิษฐ์ขึ้น  โดยใช้ต้นไม้เทียมเกรด A และใช้วิธีการติดตั้งให้คล้ายคลึงกับสวนแนวตั้งจริง เพื่อให้ความรู้สึกของผู้พบเห็นรู้สึกว่าเหมือนต้นไม้จริงมากที่สุด
image
ต้นไม้ประดิษฐ์ อื่นๆ ต้นไม้ใหญ่ ไม้พุ่ม ไม้แขวนเพดาน
 
นอกเหนือจากงานสวนแนวตั้ง บริษัทฯ ยังมีสินค้าบริการลูกค้า ในรูปแบบ ต้นไม้ประดิษฐ์สูง 3-10 เมตร  ต้นไม้พุ่ม  0.5-3 เมตร  ต้นไม้เลื้อยกำแพง  ซุ้ม  เพดาน  ไม้ห้อย ไม้ย้อยจากโคมไฟ ตามความต้องการของลูกค้า

Talk To Vertical Garden

สวนแนวตั้ง (Vertical Garden)  คือ......

เมื่อก่อนนั้น สวนที่ปลูกในแนวดิ่งขึ้นไปตามแนวกำแพงส่วนใหญ่ จะเป็นไม้เลื้อย ไม้ใส่กระถางหรือรางแล้วนำมาแขวนต่อเนื่องกันเป็นชั้นๆ  หรือปลูกต้นตีนตุ๊กแกให้ไต่ขึ้นไปตามกำแพง ซึ่งเป็นรูปแบบธรรมชาติที่เราไม่อาจเข้าไปออกแบบได้มาก และไม่ใช่สวนในแบบที่เราจะพูดถึงกัน 

จนกระทั่งในช่วงประมาณปี 2552  นักพฤกษศาสตร์ชาวฝรั่งเศสท่านนึง ชื่อ แพรคทริก บลังค์ ได้คิดวิธีการทำ สวนแนวตั้งแบบใหม่ ขึ้น  โจทย์ที่แตกต่างจากสวนแนวตั้งเดิม คือการปลูกต้นไม้ขึ้นไปตามแนวดิ่งของกำแพง โดยใช้พรรณไม้หลากหลายชนิดนำมาจัดสรร ตกแต่ง ให้เป็นงานศิลปะ  โดยใช้ความรู้ทางพฤกษศาสตร์ วัสดุศาสตร์ และวิศวกรรม เข้าช่วย  ให้มั่นใจว่าต้นไม้จะคงอยู่ได้ ไม่แตกต่างจากการปลูกต้นไม้ธรรมดา 

 ปัญหาหลักๆ ใหญ่ๆ คือ 1) การทำสวนแนวตั้ง ไม่ใช่เพียงการนำต้นไม้ขึ้นไปใส่ไว้ในถุงผ้าแขวนบนกำแพง  วัสดุปลุกธรรมชาติเช่น ดิน กาบมะพร้าว ใยต่างๆ มีอายุไม่ถึงปีจะสลายตัวไป ในกระเปาะผ้าจะโปร่ง และต้นไม้จะตาย  ดังนั้นจึงต้องหาวัสดุสังเคราะห์ที่มีอายุยาวนานและทำหน้าที่แทนดินได้มาทดแทน  เพื่อให้รากต้นไม้เข้าไปเติบโตในนั้น    2)ระบบรดน้ำให้ปุ๋ย ที่สัมพันธ์กับว้สดุปลูกที่นำมาทดแทน ให้สามารถเก็บน้ำให้รากได้อย่างเหมาะสม  ต้นไม้ต้องได้ดูดซึมและมีการแลกเปลี่ยน ปริมาณอ๊อกซิเจนและแร่ธาตุได้อย่างถูกต้อง โดยรากไม่จมน้ำเน่าตาย และไม่กระจายเลอะเทอะในพืนที่ที่ทำการตกแต่งสวนนั้นๆ  3)การคัดเลือกพรรณไม้ ว่าชนิดใดสามารถปลูกในลักษณะนี้ได้หรือไม่ อัตราการเจริญเติบโตและลักษณะความเป็นอยู่ของพรรณไม้ก็เป็นส่วนสำคัญ  

ดังนั้น หากผู้ทำและลูกค้าเข้าใจหลักการคิดนี้ จะเข้าใจและย้ำว่าสวนแนวตั้งไม่ใช่การนำต้นไม้ขึ้นไปใส่ถุงแขวน และปล่อยให้ตายในระยะเวลาอันสั้นเมื่อวัสดุปลูกสลายไป หากลูกค้าไม่ต้องการที่จะรื้อสวนแนวตั้งบ่อยๆ เพื่อเพิ่มวัสดุปลูกหรือเปลี่ยนต้นไม้ใหม่ทั้งหมด  สวนแนวตั้งที่ดีผู้ทำต้องศึกษาให้เข้าใจเงื่อนไขดังที่กล่าวมาครับ 

image

สวนแนวตั้ง ต้นไม้จริง ( Natural Plant Vertical Garden)

สวนแนวตั้ง ต้นไม้ประดิษฐ์ (Artificial Flower Vertical Garden)

ต้นไม้ประดิษฐ์ ต้นใหญ่ ไม้พุ่ม ไม้แขวนห้อยจากเพดาน

บทความ...น่าสนใจ

Powered by MakeWebEasy.com